• سپیدهاما
  • رازگشایی از اسرار کیهان با کشف گونه‌ای جدید از ستارگان

رازگشایی از اسرار کیهان با کشف گونه‌ای جدید از ستارگان

01 شهریور, 1402

فارس نوشت: ستاره شناسان نوع جدیدی از ستاره‌ها را کشف کرده‌اند که به نظر می‌رسد سرنخ مهمی برای حل یک معمای طولانی‌مدت کیهانی باشد.

یک ستاره تازه کشف‌شده عظیم هلیومی دارای میدان مغناطیسی فوق‌العاده قوی است و این می‌تواند مرحله مقدماتی شکل‌گیری یک مگنتار باشد. مگنتار ستاره نوترونی است که میدان مغناطیسی بسیار نیرومندی دارد و محتوای تشکیل‌دهنده آن پوسته ستاره‌ای متراکم داشته و منشا آن هم تاکنون ناشناخته مانده است.

HD 45166 یک منظومه ستاره‌ای دوتایی است که در فاصله 3000 سال نوری از زمین، در صورت فلکی تک‌سروس قرار دارد. ستاره اولیه شکل دهنده این مجموعه بزرگ بوده و بیشتر از هلیوم ساخته شده است و مشاهدات نشان می‌دهد که دارای برخی ویژگی‌های غیرقابل توضیح است. بنابراین ستاره شناسان با استفاده از طیف وسیعی از ابزارها در سراسر جهان، آن را از نزدیک بررسی کردند.

این داده‌های جدید نشان داد که این ستاره دارای میدان مغناطیسی فوق‌العاده قوی و برابر با 43000 گاوس است. در مقام مقایسه، میدان مغناطیسی خورشید تنها 10 گاوس است. این امر ستاره HD 45166 را تبدیل به مغناطیسی ترین ستاره ای می کند که تاکنون کشف شده است.

این به معنای کشف نه تنها یک نوع کاملاً جدیدی از ستاره هاست، بلکه ممکن است به توضیح یک ناهنجاری نجومی دیگر کمک کند. تاکنون تعدادی از ستاره های نوترونی با میدان های مغناطیسی فوق العاده قوی شناسایی شده اند. در حالی که اعتقاد بر این است آنها در هنگام فروپاشی ستارگان پرجرم تشکیل می شوند، مشخص نیست که چرا فقط برخی از این ستاره ها میدان مغناطیسی شدید پیدا می‌کنند و به مگنتار تبدیل می‌شوند، در حالی که برخی دیگر چنین وضعیتی پیدا نکرده و به ستاره‌های نوترونی منظم و عادی تبدیل می شوند.

محققان بر این باورند که HD 45166 به احتمال زیاد در هنگام مرگ میدان مغناطیسی قوی‌تری به دست می آورد که برابر با 100 تریلیون گاوس است. مشاهدات بیشتر می‌تواند ستاره‌های مشابه دیگری را که به نظر می‌رسد اجداد مغناطیسی این ستاره هستند را نشان دهد و سپس می‌توان به این سوال پاسخ داد که آنها از کجا آمده‌اند.

منبع: خبرگزاری فارس